V souvislosti s reformou péče o duševní zdraví vznikají Centra duševního zdraví, která přijímají klienty, kteří mají problémy v oblasti duševního zdraví. Jak diagnostikované, tak nediagnostikované.

  • Konec psychiatrickým léčebnám?

V psychiatrických léčebnách se stále nachází obrovské množství pacientů, kteří by tam neměli co dělat. Jejich problémy jsou řešitelné i jiným způsobem, který doteď však neexistoval. Ročně by stát mohl ušetřit na lůžkách těchto pacientů (kteří by se mohli ze svých zdravotních potíží zotavovat v nových Centrech duševního zdraví) až 300 tisíc korun ročně na jednoho pacienta.mozek plný otázek

  • Multidisciplinární tým

Obrovskou změnou v této péči bude přítomnost a zavedení multidisciplinárního týmu, který se skládá z psychiatrických sester, psychiatrů, psychologů, ale i sociálních pracovníků. Tento tým se o klienty postará buď v Centru duševního zdraví anebo přímo u klienta doma.

  • Recidiva              

Recidiva u pacientů z psychiatrických léčeben je často vysoká, a to z následujících důvodů:

  1. Klienti jsou často v léčebnách navyklí na určitý režim a vypustí přitom jejich režim, na který byli zvyklí v minulosti. Je to totéž jako s vězni. Ve chvíli, kdy jsou opět propuštěni, je pro ně těžké najít si výplň dne a najít smysl dne v režimu novém.
  2. Pokud by chtěli zpátky do psychiatrické léčebny, proces přijetí je zdlouhavý a často tak spadnou do symptomů poruchy dříve než se vůbec nakontaktují na psychiatra.

Tím, že návštěvnost Centra duševního zdraví nebude nijak limitována a časově omezena, klient tak bude mít stálou kontrolu nad svou situací byrokraticky neomezenou.mozek v bezpečí

  • Financování

V tuto chvíli je již 17 vzniklých center financováno z prostředků EU, které až dojde k vyčerpání zdrojů, budou nahrazeny financováním ministerstva práce a sociální péče (zde dojde k nahromadění příspěvků ušetřených již za lůžka pacientů v psychiatrických zařízeních.