Naše společnost provádí nejen čistění odpadu, ale provádí také zkoušky těsnosti kanalizace. Tyto zkoušky je nutno provést po revizi. Zkoušky těsnosti kanalizace se provádějí vodou nebo vzduchem. Tlaková zkouška těsnosti vodou je nákladnější, vzduchová metoda je rychlejší. Pokud nám popíšete podmínky, ve kterých máme zkoušky provádět, vybereme pro Vás to pravé řešení!
Naše firma se zabývá i stavební činností v oboru kanalizace a kanalizačních a vodovodních přípojek! Tyto služby jsme schopni poskytnout pro domácnosti i velké firmy s areálovou kanalizací. Zřizujeme nové vodovodní a kanalizační sítě i se zemními pracemi, terénními úpravami, zámkovou dlažbou nebo s asfaltovou živicí. Čistění odpadu Vám pak přijde také vhod!

Provádíme kvalitní práce!

V neposlední řadě provádíme trasování kanalizace a potrubí, a to i v areálech a v budovách velkých rozměrů! Vyhledáme přesné místo pro umístění porubí nebo určíme zcela přesně místo závady. Tento problém odstraníme za pomoci radiosondy pro vyhledávání a trasování kanalizace. čištění odpadu http://www.kanalizace-instalateri.cz/cenik pak provedeme rychle a bezbolestně!

Ohodnoťte příspěvek